Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Εκείνο τ' όνειρο», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. 251