Είστε εδώ

«Νοτιοδυτική άποψη της Σαμαρίνας», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. 250