Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Μεσσηνιακά. Εντυπώσεις από μια διαδρομή», Μορφές, τχ. 82-83 (Ιούλιος-Αύγουστος 1953), σ. 235-238