Είστε εδώ

Bérence Fred, «Το συκοφαντημένον Βυζάντιον», Μορφές, τχ. 82-83 (Ιούλιος-Αύγουστος 1953), σ. 232-234