Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ειδήσεις», Μορφές, τχ. 78-79 (Μάρτιος-Απρίλιος 1953), σ. 127