Είστε εδώ

Ιωαννίδης Βασίλης, «Ειδήσεις από την Πόλη», Μορφές, τχ. 78-79 (Μάρτιος-Απρίλιος 1953), σ. 127-128