Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Η ζωή του βιβλίου. Παρασκευά Ι. Μηλιοπούλου Μακεδονικά, Ο Κότσυφος ο κυρ-Κώστας κ.ά.. Παραμύθια, Θεσσαλονίκη 1952», Μορφές, τχ. 78-79 (Μάρτιος-Απρίλιος 1953), σ. 126