Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Λώρου Φαντάζη: Το χρονικό μιας ζωής, ποιήματα. Έκδοση Πνευματικής Ζωής, Αθήνα», Μορφές, τχ. 78-79 (Μάρτιος-Απρίλιος 1953), σ. 123-124