Είστε εδώ

«Δέκατος λογοτεχνικός διαγωνισμός», Μορφές, τχ. 78-79 (Μάρτιος-Απρίλιος 1953), σ. 114