Είστε εδώ

Μαθιουδάκης Μικές, «Τα σκυλιά αλυχτάνε», Μορφές, τχ. 78-79 (Μάρτιος-Απρίλιος 1953), σ. 112-114