Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Το κίτρινο βιβλιαράκι», Μορφές, τχ. 78-79 (Μάρτιος-Απρίλιος 1953), σ. 115-116