Είστε εδώ

Kafka Franz, «Η δίκη (Μυθιστόρημα)», Μορφές, τχ. 78-79 (Μάρτιος-Απρίλιος 1953), σ. 108-111