Είστε εδώ

Τσακτσίρας Λάμπρος, «Ήχος», Μορφές, τχ. 78-79 (Μάρτιος-Απρίλιος 1953), σ. 103