Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Ξιφολόγχη», Μορφές, τχ. 78-79 (Μάρτιος-Απρίλιος 1953), σ. 95-103