Είστε εδώ

Josia Angelo, «Ιταλικά γράμματα. Τυφλό σκυλί», Μορφές, τχ. 78-79 (Μάρτιος-Απρίλιος 1953), σ. 94