Είστε εδώ

Ζωγραφάκης Γιώργος Κ., «Ιταλικά γράμματα. Άντζελο Τζοζία», Μορφές, τχ. 78-79 (Μάρτιος-Απρίλιος 1953), σ. 94