Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Νοσταλγία του καλοκαιριού», Μορφές, τχ. 78-79 (Μάρτιος-Απρίλιος 1953), σ. 88-93