Είστε εδώ

Παπαπαναγιώτου Κώστας, «Ηλί ηλί λαμά σαβαχθανί!...», Μορφές, τχ. 78-79 (Μάρτιος-Απρίλιος 1953), σ. 85