Είστε εδώ

Ανδρικόπουλος Γιάννης, «Αποχωρισμός», Μορφές, τχ. 77 (Φεβρουάριος 1953), σ. 72