Είστε εδώ

Samain Albert, «Παράξενες βραδειές», Μορφές, τχ. 77 (Φεβρουάριος 1953), σ. 72