Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Πέτρου Σ. Σπανδωνίδη Το κλέφτικο τραγούδι και η αρχαϊκή τέχνη», Μορφές, τχ. 75 (Δεκέμβριος 1952), σ. 372-374