Είστε εδώ

Kafka Franz, «Η δίκη (Μυθιστόρημα)», Μορφές, τχ. 72 (Σεπτέμβριος 1952), σ. 221-224