Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Άγιος Δημήτριος», Μορφές, τχ. 72 (Σεπτέμβριος 1952), σ. 225-232