Είστε εδώ

Arp Jean (Hans), «Καρπός παγόδας», Μορφές, τχ. 72 (Σεπτέμβριος 1952), σ. 216-220