Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Αλεξάνδρας Πλακωτάρη Περιστέρια στη δύση, Ποιήματα 1952 Αθήνα», Μορφές, τχ. 70-71 (Ιούλιος-Αύγουστος 1952), σ. 206-207