Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Ζωής Καρέλλη Χαλκογραφίες και εικονίσματα, Ποιήματα - Θεσσαλονίκη 1952», Μορφές, τχ. 70-71 (Ιούλιος-Αύγουστος 1952), σ. 206