Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Εκδόσεις του Ο.Σ.Υ.Μ.», Μορφές, τχ. 70-71 (Ιούλιος-Αύγουστος 1952), σ. 203