Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Τετράδια Ρουσσέλ», Μορφές, τχ. 70-71 (Ιούλιος-Αύγουστος 1952), σ. 202-203