Είστε εδώ

Κούρτελης Νέστωρ, «Πάρτε με κύματα», Μορφές, τχ. 70-71 (Ιούλιος-Αύγουστος 1952), σ. 201