Είστε εδώ

Μανωλάκου Μαρία, «Το 'νοιωσα απόψε», Μορφές, τχ. 70-71 (Ιούλιος-Αύγουστος 1952), σ. 201