Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Άγιος Δημήτριος», Μορφές, τχ. 70-71 (Ιούλιος-Αύγουστος 1952), σ. 197-200