Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Αισθητικές συνταγές και τέχνη», Μορφές, τχ. 70-71 (Ιούλιος-Αύγουστος 1952), σ. 192-196