Είστε εδώ

«[Σημείωση των Μορφών]», Μορφές, τχ. 70-71 (Ιούλιος-Αύγουστος 1952), σ. 183