Είστε εδώ

Altinel Sabri, «Μακρυά σου», Μορφές, τχ. 70-71 (Ιούλιος-Αύγουστος 1952), σ. 183