Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Η κυρία με τ' άσπρα», Μορφές, τχ. 70-71 (Ιούλιος-Αύγουστος 1952), σ. 184-186