Είστε εδώ

Altinel Sabri, «Το ξέρω», Μορφές, τχ. 70-71 (Ιούλιος-Αύγουστος 1952), σ. 183