Είστε εδώ

Altinel Sabri, «Αυτός ο τόπος», Μορφές, τχ. 70-71 (Ιούλιος-Αύγουστος 1952), σ. 182