Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ο Χανς (Ζαν) Αρπ. Γενικές πληροφορίες», Μορφές, τχ. 70-71 (Ιούλιος-Αύγουστος 1952), σ. 177-181