Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Ηώ Λαμπίρη. Ο άνθρωπος του μέλλοντος, μυθιστόρημα - Κωνσταντινούπολις 1950», Μορφές, τχ. 64 (Ιανουάριος 1952), σ. 32