Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Χρυσάνθης Ζιτσαίας, Οράματα, ποιήματα, Θεσ)νίκη 1951», Μορφές, τχ. 64 (Ιανουάριος 1952), σ. 31-32