Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Βαγγέλη Τσιμικάλη Δυνατοί και Αδύνατοι», Μορφές, τχ. 64 (Ιανουάριος 1952), σ. 32