Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Μανώλης Καλομοίρης», Μορφές, τχ. 64 (Ιανουάριος 1952), σ. 30-31