Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Άγιος Δημήτριος», Μορφές, τχ. 64 (Ιανουάριος 1952), σ. 26-29