Είστε εδώ

Rilke Rainer Maria, «Η δέκατη ελεγεία του Ντουίνο», Μορφές, τχ. 64 (Ιανουάριος 1952), σ. 23-25