Είστε εδώ

Κηπουρίδου Ελπίδα, «Φθινοπώριασμα», Μορφές, τχ. 64 (Ιανουάριος 1952), σ. 18