Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Κυριακάτικο απόγευμα», Μορφές, τχ. 64 (Ιανουάριος 1952), σ. 15-18