Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Αμφιβολία», Μορφές, τχ. 64 (Ιανουάριος 1952), σ. 19