Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Μέσα στον παλαιό ναό», Μορφές, τχ. 63 (Δεκέμβριος 1951), σ. 291