Είστε εδώ

Wolker Jiří, «Δωμάτιο ξενοδοχείου», Μορφές, τχ. 63 (Δεκέμβριος 1951), σ. 290