Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Δίχως το αστέρι», Μορφές, τχ. 63 (Δεκέμβριος 1951), σ. 292-295